Nå er det enda enklere

Corp-call_feb2015_52

Vi har gjort det enklere for deg fra og med februar måned 2015:  

EQ BRAND PARTNER PANEL
Vårt nye og selvforklarende Brand Partner panel (Beta) beta.eqology.com
Denne har nå erstattet Eqologys gamle distributørside.

GOPRO30 
GoPro30 opphører. 

EQ UPGRADE KIT OG EQ BUSINESS KIT
Nå som GoPro30 opphører vil vi fjerne upgrade kittene våre. I tillegg vil EQ Business Kit og EQ Professional Kit bli fjernet. Alle de øvrige kittene finner dere her.  

3 FOR FREE 
EQ Everyday inngår nå i 3 FOR FREE konseptet. 

EQ VICE PRESIDENT 
For å kvalifisere seg eller være aktiv på tittelen EQ Vice President, er det nå kun nødvendig med 3 aktive EQ Brand Partnere i tre separate ben. Tidligere krav var 3 aktive TL.  GQV vil fremdeles være det samme.

AKTIV EQ BRAND PARTNER 
Du holder deg aktiv og kvalifiserer deg som EQ Brand Partner ved å ha 300 PQV + en aktiv autoordre med personlige poeng for tittel EQ Brand Partner t.o.m. EQ President nivå. Fra tittel EQ Gold President holder du deg aktiv og kvalifiserer deg ved å ha 600 PQV + en aktiv autoordre med personlige poeng