FAQ – EQOLOGY BUSINESS

FAQ – EQOLOGY BUSINESS

Vi er stolte av å kunne kompensere deg på en lukrativ måte. Vår bonusmodell er basert på noen enkle og dupliserbare steg som gjør at du kan tjene penger på din egen og andres innsats i all fremtid. 


Begreper

PP – Personlige poeng
PQV = Personlige Poeng + dine kunders poeng
GQV = Kvalifiseringsvolum (organisasjonsvolum)
BV – Bonus Volume = Volum for provisjon

Hva er en EQ Business Partner?
«Business Partner» er den første rangeringen av distributører. For å bli registrert som EQ Business Partner må du kjøpe et EQ Business Kit og oppnå 400 PQV og ha en aktiv autoordre.

Hva betyr det å være aktiv?
Business Partnere er definert som aktive så lenge de imøtekommer kravet for PQV (300 poeng) + gjennomfører en personlig poenggivende handel. Minstekravet kan genereres fra auto-, direkte- og tilleggsordrer gjort i inneværende måned.

Hva er en autoordre?
Et forhåndsbestemt produkt som blir automatisk bestilt, betalt for og sendt til bestemt tid en gang i måneden. Dersom man har en aktiv autoordre har man muligheten til å bestille andre produkter til rabatterte priser.

Hva er Fast Start Qualified?
Bli Fast Start Qualified innen 30 dager og bli berettiget for 10% Coaching Commission livet ut.

Hva menes med komprimering?
Bare aktive EQ Team Leadere eller høyere teller som en generasjon i Team Commission utregningen. Business Partners’ Bonus Volume er derfor lagt til neste kvalifiserte generasjon.

Hva er en kunde i Eqology?
En kunde er tilknyttet en Business Partner. En kunde kan registrere nye kunder (3 FOR FREE), men ikke motta provisjon.

Hva betyr downline?
Referer til Business Partnere under en annen Business Partner i plasseringstreet.

Hva er et plasseringstre?
Personlig sponsede Business Partnere kan bli plassert under andre Business Partnere i ditt plasseringstre for å øke salgsvolum i et aktivt ben. Rangeringsoppgraderinger er basert på det totale volumet generert i hvert ben i plasseringstreet.

Hva er et sponsortre?
Dine personlig sponsede Business Partnere vil alltid være på nivå 1 av ditt sponsortre. Business Partnerne de sponser vil ligge på nivå 2.

Hva menes med et ben?
Et ben er en del av en Business Partneres organisasjon, fra en Business Partner på nivå 1 i plasseringstreet og omfatter alt derifra og ned. Dersom en Business Partner har 10 nivå 1 Business Partnere under seg, har de 10 ben. Dersom en personlig sponset Business Partner er plassert under et eksisterende ben i plasseringstreet, blir den Business Partneren en del av det benet i plasseringstreet, men forblir et eget ben i sponsorens sponsortre.

Hva er en personlig sponsor?
En personlig sponsor er en person som personlig rekrutterer en ny Business Partner til Eqology. Sponsor er også uttrykket som brukes om en Business Partner som rekrutterer og personlig sponser en kunde.

Hva er en plasseringssponsor?
En Business Partner som er direkte over en annen Business Partner i plasseringstreet. Plasseringssponsoren er ikke nødvendigvis den samme som den personlige sponsoren.

Hva menes med «Waiting Room»?
Når en Business Partner personlig sponser en annen Business Partner, havner den nye Business Partneren i «waiting room» for en periode på 60 dager. I løpet av den tiden kan sponsoren flytte den nye Business Partneren under et eksisterende ben i plasseringstreet. Den nye Business Partneren vil forbli et separat ben i sponsorens sponsortre og forbli personlig sponset av den originale sponsoren, men Business Partneren den er plassert under i plasseringstreet er dens plasseringsupline. Den nye Business Partneren blir en del av det totale volumet i det benet den ble plassert. Dersom den nye Business Partneren ikke er flyttet innen den tilmålte tiden vil den forbli et separat ben i plasseringstreet til sponsoren.

Hva menes med tittel?
Tittelen eller rangeringen oppnådd i kompensasjonsplanen som bestemmer hvor mye provisjon som blir utbetalt og de spesifikke provisjonsbonusene Business Partneren er kvalifisert til. Rangering er bestemt basert på personlig- og gruppesalgsvolum i tillegg til personlig- og gruppesalgsvolum til Business Partnerne i din gruppe.

Hva er en Team Leader generasjon?
Alle aktive Business Partners opp til og med neste kvalifiserte Team Leader, eller høyere, i ditt plasseringstre er en Team Leader generasjon. Team Commission er utbetalt basert på Team Leader generasjoner.

Hva menes med «upline»?
Dette referer til de Business Partnere som er over en annen Business Partner i plasseringstreet.

Hva menes med «volum»?
En verdi tildelt et produkt som blir brukt til å bestemme en Business Partneres kvalifiserte tittel i kompensasjonsplanen (Qualifying Volume (QV)), og til å bestemme provisjonen som skal utbetales (Bonus Volume (BV)). QV og BV har ikke nødvendigvis den samme verdien.

Hva er Bonus Volume (BV)?
BV er en verdi tildelt et produkt som bestemmer provisjon som utbetales når produktet er solgt av en Business Partner.

Hva er Group Qualifying Volume (GQV)?
Det totale kvalifiseringsvolumet for en spesifikk gruppe Business Partnere. Inkluderer Business Partnerens PQV.

Hva er Personal Qualifying Volume?
Kvalifiseringsvolum generert gjennom en Business Partners personlige produktkjøp. Inkluderer også volumet av produktkjøp gjort direkte fra selskapet av en Business Partners kunder.

Hva er Qualifying Volume?
En verdi tildelt et produkt som bestemmer kvalifiseringsvolum generert fra produktkjøp.

Hva er «60% GQV i et ben» regelen?
Fra du oppnår Team Leader tittelen, når Group Qualifying Volume bestemmes, kan ikke mer enn 60% stamme fra et enkelt ben. For eksempel: GQV kvalifiseringen for en Director er 4.000, da kan ikke mer enn 2.400 (60%) kan stamme fra det benet med høyest GQV.

Når utbetales min provisjon?
Den månedlige provisjonsutbetalingen som inkluderer Team Commission, PCC, Coaching Commission, Lifestyle Bonus, Leadership Bonus og Rand Advancement Bonus utbetales den 15. påfølgende måned. Den ukentlige provisjonsutbetalingen som inkluderer CAB, Mentor Bonus og Business Kit Bonus utbetales 15 dager etter at uken er avsluttet. Husk at alle ordre må være registrert innen kl. 22:00 den gjeldene dagen/måneden for å være gyldige.

Hva defineres som en Eqology uke for min ukentlige utbetaling?
Uken starter torsdag og varer til og med onsdag.

Hvordan kan jeg motta produkter gratis?
Kvalifiseringsmåneden:

  1. Du kjøper EQ Pure Arctic Oil, EQ Multichi Energy, EQ Everyday, Everyday PLUS, EQ Anti Age Collagen Premium eller EQ Shake (ikke gratis første måneden).
  2. Du registrer minst tre nye kunder.
  3. Dine tre kunder kjøper EQ Pure Arctic Oil, EQ Multichi Energy, EQ Everyday, Everyday PLUS, EQ Anti Age Collagen Premium eller EQ Shake.

Neste måned: Du mottar din gratis EQ Pure Arctic Oil, EQ Multichi Energy, EQ Everyday, Everyday PLUS, EQ Anti Age Collagen Premium eller EQ Shake denne måneden. Du betaler kun frakt for å motta ditt gratis produkt.

Hva skjer om kunden med alle 3FF kundene vil bli Business Partner? Vil personen da få alle de registrerte kundene som sine egne kunder da?
Kundene endrer ikke sponsor og plassering og vil da fremdeles være den nye Business Partnerens kunder.

Dersom jeg kjøper EQ Pure Essential og har 3 kunder som alle kjøper EQ Pure Arctic Oil, får jeg min Pure Arctic Oil gratis?
Nei. Du vil ikke få din Pure Arctic Oil gratis, men du vil få en ekstra Pure Arctic Oil uten ekstra kostnad. Dette gjelder kun Pure Arctic Oil, så dersom du har 3 kunder som kjøper EQ Essential vil du ikke få en ekstra Essential. De samme reglene gjelder for EQ Pure K2

Kan de nye kundene selv registrere seg ved å oppgi EQ ID nummer, eller må Business Partneren eller den aktive kunden som ønsker 3FF gå inn å registrere kundene under «Legg til nye 3FF kunder»?
Ja, kundene kan registrere seg selv ved å oppgi Business Partnerens ID-nummer.

Hvordan håndterer vi 3FF i forhold til frimåned?
3FF gjelder for betalende kunder. Dersom en kunde har frimåned eller betalingen av kundens ordre ikke går igjennom gjelder ikke denne kunden. Da må det skaffes en ny kunde.

Dersom en av dine 3FF kunder selv kvalifiserer seg til 3FF, fjernes kunden fra din 3FF.
Tips: sikre din kvalifisering ved at du alltid har et par ekstra kunder, samt å følge opp kundene dine.

Dersom en kunde kjøper EQ Everyday, EQ Everyday Plus eller EQ Anti Age Collagen Premium med 3 måneders abonnement, hva skjer etter at de 3 månedene har passert?
Kunden fortsetter som autoordrekunde til den beste prisen og kan når som helst si opp sitt abonnement. Dette gjelder også ved kjøp av Multichi Energy – 4. mnd. abonnement.

Hva er EQ Gives Back? 
EQ Gives Back gir deg muligheten til alltid å ha nye EQ Omega-6/Omega-3 Ratio Tester til EQ Pure Arctic Oil, slik at du ikke trenger å gå tom for disse. Når du har registrert dine 3 første kunder med og de har betalt sin første forsendelse med EQ Pure Arctic Oil 12 mnd. abonnement til NOK 658 (første forsendelse) får du 3 stk EQ Omega-6/Omega-3 Ratio Tester GRATIS. Du vil gjennom EQ Gives Back få en jevn strøm av nye kunder som får testet sin Omega-6/ Omega-3 Ratio uten at du trenger å betale for testene.

Hvis det er noe du er usikker på er det bare å kontakte kundeservice: 

E-post: KUNDESERVICE@EQOLOGY.NO 
Tlf: (+47) 67 49 22 22