Våre verdier

MÅlbevisst

Vi er et selskap med en real dose personlig ståpåvilje og lidenskap. Målbevisst er et ord som gjenspeiler våre ansattes ønske og higen etter å oppnå våre felles mål. I tillegg sier det noe om hva som kreves fra den enkelte. Både av ansatte og distributører kreves det personlig fokus og vilje til å stå på, for å lykkes i vår bransje. Egenmotivert og sterk er også beskrivelser som faller innunder vår verdi, målbevisst – et naturlig kjennetegn for enhver som jobber i eller med Eqology.

Ærlig

For Eqology er det viktig å ha et sterkt moralsk og etisk fundament. Ærlighet er essensielt for oss på flere måter. I ett henseende handler det om å være gjennomsiktig når det gjelder vår virksomhet og våre produkter. Rett og slett å være ansvarsbevisste i vår adferd. Et annet aspekt handler om å være ærlige overfor oss selv og ha mot til å stikke oss ut i mengden.